ACT with SPIRITIndividueel

Individueel

ACT 

Acceptance and Commitment Therapie is de voornaamste therapievorm waar ACT with SPIRIT mee werkt . Het helpt je  om te gaan met negatieve gevoelens en pijn. ACT laat je ervaren hoe je obstakels in het leven accepteert in plaats van ertegen te vechten of het uit de weg te gaan. Daardoor hou je meer energie en ruimte over voor de dingen die jij belangrijk vindt.

Oplossingsgerichte Therapie

In deze therapievorm onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om problemen te lijf te gaan. Er wordt niet lang stilgestaan bij de klacht, maar dit wordt omgebogen naar de gewenste situatie. Wat kun je inzetten om deze situatie te bereiken?

Compassion Focused Therapie

Deze therapie helpt je om milder naar jezelf [en anderen] te kijken. Gevoelens van schuld en zeer kritisch zijn op jezelf  verergeren vaak je klachten en helpen je in een vicieuze cirkel. Deze therapie  is erop gericht dat te doorbreken.

Meta Cognitieve Therapie

Door deze therapie leer je meer over je manier van denken. Door kritisch te kijken naar jouw vaste denkpatronen en jezelf open te stellen voor andere gedachten , leer je op een meer genuanceerde manier tegen dingen aan te kijken. Dit zorgt ervoor dat je psychisch beter in balans bent.

5 Gesprekken model

Dit model is in 1990 ontstaan , als een experiment om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten . In de wachttijd kregen hulpvragers 5 gesprekken aangeboden , volgens een bepaalde methodiek. Hierin was weinig ruimte om heel diep op de hulpvraag in te gaan, of om een diagnose te stellen. De gesprekken waren erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren. Achteraf bleek dat  50 tot 75 % van de hulpvragers voldoende had aan deze 5 gesprekken en er geen verdere hulp nodig was. Het model is slechts een kapstok en de behandelaar kan werken met diverse therapievormen . Bij ACT with SPIRIT zal er tijdens deze gesprekken vooral gewerkt worden met ACT en Oplossingsgerichte therapie. Daarnaast krijg je toegang tot een e-health omgeving , waar je tussen de sessies door informatie en oefeningen kunt vinden. Is er na 5 gesprekken meer nodig , kan het traject uiteraard verlengd worden.

E Health

Bij het 5 gesprekken model zal er gebruik worden gemaakt van e health. Dit is een digitale leeromgeving waar je een specifiek programma , afgestemd op jouw behoefte, kunt volgen tussen de gesprekken door. Ook kunnen er vragenlijsten of opdrachten voor je klaargezet worden.

Polyvagaal Therapie

Deze therapie heeft als uitgangspunt dat ons autonome zenuwstelsel een cruciale rol speelt in onze fysiologische en emotionele reacties. Bij langdurige stress of trauma kan het stelsel ontregeld raken . Als je beter leert letten op de signalen van je lichaam , de reacties gaat herkennen , kun je ook leren er invloed op uit te oefenen. Dit zal je helpen om veiligheid , ontspanning en verbinding te vinden.

‘Soms is er een crisis voor nodig , om tot een nieuw evenwicht te komen.’